Nu startar svensk utbildning

Ersta Sköndals högskola startar i april den första kursen för endoskopiker i Sverige – om tillräckligt många deltagare har anmält sig.

Utbildningen är på 40 poäng och på halvfart. Den är en uppdragsutbildning, som vänder sig till sjuksköterskor med minst tre års erfarenhet av att arbeta på endoskopenheter.

Studierektor Anitha Halvarsson arbetar tillsammans med kursledaren Mona Söderlund för fullt med utbildningsplanen, som ska behandlas i högskolans utbildnings- och forskningsstyrelse i mitten av mars.

– Vi har skickat ut information till de sjuksköterskor som jobbar på endoskopienheter, berättar hon. Nu planerar vi att informera också ledningarna vid dessa enheter.

Kursen är indelad i en teoretisk och en praktisk del på vardera 20 poäng. De teoretiska avsnitten hålls i Stockholm och genom självstudier, medan den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras på den egna enheten. Uppläggningen av den praktiska delen av utbildningen bygger på erfarenheter från Ersta sjukhus och från Storbritannien.

För den praktiska delen fordras att det finns handledare på den endoskopienhet där kursdeltagaren arbetar. Först ska dessa introduceras i att genomföra skopier, därefter ska hon eller han genomföra sådana självständigt. Sammanlagt handlar det om minst 400 skopier under utbildningstiden.

Kursen startar den 3 april om den får tillräckligt många deltagare – minst tio, högst tolv. Utbildningen avslutas under vårterminen 2008.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida