Nurse Practitioners finns inom många områden:

6 oktober 2006

Greta Abruzzese driver en fibromyalgilinik
Tillsammans med sjuksköterskekollegan Julie Kelly har Greta Abruzzese en liten klinik för fibromyalgipatienter. De arbetar självständigt och under eget ansvar. Vad de behöver är en överenskommelse med sin »samarbetande läkare« (collaborative physician) om vilka mediciner och hjälpmedel de får förskriva.

Deras mottagning är inrymd i tre rum i ett kontorshotell i en av Minneapolis förorter. Att den ligger där den gör beror främst på att en reumatologimottagning ligger i grannhuset.

I början tog de emot sina fibromyalgipatienter i en mottagning på ett sjukhus.

– Men den mr-kamera som nu står där vi hade vår mottagning drar in mer pengar. Så vi fick sluta, säger Greta Abruzzese lakoniskt.

Men de båda kollegerna satte sig ned och räknade. De kom fram till att det borde finnas ungefär 60 000 patienter med fibromyalgi i Minneapolis och tvillingstaden St Paul. Och ingenstans kunde någon ta emot dem. De beslutade sig för att starta en privat mottagning.

Den samarbetande läkaren finns på den närbelägna reumatologiska kliniken. De flesta patienter som kommer till Gretas och Julies mottagning har först varit där utan att man har kunnat hitta någon reumatologisk sjukdom.

Peter Mitchell tar emot akut sjuka patienter
Lika liten som Greta Abruzzeses privata mottagning är, lika enormt är Veterans? Hospital. Peter Mitchell är Nurse Practitioner och tar emot patienter som kommer akut till sjukhusets öppna mottagning. Han beskriver sig själv som till 90 procent läkare.

? Fast jag är billig ? jag kostar bara hälften av vad doktorn kostar.

En typisk arbetsdag tar han emot 15 patienter. Han undersöker, ställer diagnos och skriver vid behov ut läkemedel.

? Jag kan förskriva i princip allt som finns på sjukhusets lista. Varje dag skriver jag ut tio-elva recept. Men bara det mina patienter behöver. Ibland ber de att få annat, men då säger jag nej.

Eftersom mediciner är en stor post i sjukhusets budget går man igenom vad varje läkare och Nurse Practitioner har skrivit ut en gång i halvåret. Resultatet av denna genomgång använder sedan läkaren vid den årliga revisionen av Peter Mitchells verksamhet. Han har hittills inte fått några anmärkningar.

Renee Dahring vårdar fångar
Renee Dahring är Nurse Practitioner och anställd av en uthyrningsfirma, som hyr ut henne till kriminalvården. Hon och en läkare delar på arbetet, de har mottagning på det nybyggda häktet varsin dag i veckan. I övrigt arbetar Renee Dahring bland annat på ungdomshäktet och en ungdomsvårdsskola.

I det nybyggda, moderna häktet passerar vi osynliga övervakningskameror på vår väg in till sjukvårdsavdelningen. Inte ens i hissarna behöver vi (eller kan vi) trycka på knappar för att komma till rätt våning, det sköter en anonym vakt någonstans.

Häktet kostade en dryg miljard kronor att bygga, men man kostade inte på ett datoriserat journalsystem. Så Renee Dahring får skriva sina journaler för hand.

? Ibland tar det längre tid att göra journalanteckningen än att undersöka patienten, säger hon.

Mottagningen består av ett stort rum, fyllt av en fyrsidig disk, och två små undersökningsrum. Det löpande arbetet sköts av sjuksköterskor som kriminalvården anställt. De servar också Renee Dahring genom att till exempel ta prover och dela medicin som patienterna behöver akut.

De intagna väntar redan när Renee Dahring anländer till mottagningen, de kvinnliga i ett väntrum, de manliga i ett annat. En efter en visas de in i undersökningsrummet.

? Vi tar bara emot akuta fall, och de flesta åkommor är rätt bagatellartade, även om vi också har hundbett och skador efter bilkrascher att ta hand om. De som sitter här har mycket tid att tänka och känna efter. Och de känner att de på något vis är mindre kriminella om de är sjuka, säger hon.

? Det finns tre kategorier i det här landet som har fri sjukvård: de som är valda till något politiskt uppdrag, militären och de som sitter i fängelse. Det förekommer faktiskt att folk begår brott för att få vård, säger Renee Dahring.

4 PER TIMME
I snitt tar en Nurse Practitioner emot 3-4 patienter i timmen och skriver ut 19 recept varje dag.
Källa: American Academy of Nurse Practitioners (AANP). www.aanp.org

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida