Ny bok. Värst är maktspel förklätt till vänlighet

En statsminister kan vända en kvinnlig partiledare ryggen och det är illa. Men det är de subtila härskarteknikerna som är värst.

5 maj 2010

När intressen hotas väcks behovet av att trycka till. Svårast att hantera är de subtila härskarteknikerna. De som inte går att bemöta med en rak fråga: Vad handlar det här om??

Heléne Thomsson och Ylva Elvin-Nowak har som utvecklingskonsulter hjälpt många arbetsgrupper. I boken 11 nyanser av tystnad skriver de om maktspel och konflikter på arbetsplatser. De berättar bland annat om chefen Lasse som är så trevlig och sprider god stämning — så länge han inte känner sig hotad av någon.?

— Han får medarbetare att trivas, men chefer under honom slutar ofta och det är en varningsklocka om att allt inte är bra. Medarbetare vill likna honom, men en del växer förbi och deras styrka förmår han inte ta vara på, säger Heléne Thomsson.?

Det är de smarta som lyckas bäst i sitt maktspel — de som är skickliga på att läsa av människor. De klumpiga får inte gruppen med sig — och att ha gruppen med sig är nödvändigt för den som vill trycka till någon annan. ?

Härskartekniker blir bara möjliga med gruppens stöd. Chefer har ansvar för att maktspel inte går över styr och får någon att må dåligt.?

— Det är lättast om chefen, innan en riktig konflikt uppstår, säger: ”Det är något i arbetsklimatet som inte är bra här.” Pågår ett maktspel mellan två personer kan det bli nödvändigt att gå in i ett trepartssamtal. ?

Ett subtilt maktspel kan vara osyn­ligt för alla — utom för den som är utsatt. Om en medarbetare berättar för sin chef hur hon eller han känner, måste chefen ta det på allvar. Det går inte att välja att titta åt sidan.?

Härskartekniker förklädda i vänlighet är svårast att bemöta. Men det finns försvarsmetoder:?

  • Avvakta: Den som är i affekt tar ofta till övertoner och riskerar att få gruppen mot sig. ?
  • Vänd blicken mot dig själv: Erkänn vad du känner. ?
  • Analysera situationen: När det blir tydligt vad som händer vet du vilka valmöjligheter du har.?
  • Stärk dig själv: Tankens makt är stor — du kan tänka dig svag, eller stark. ?
  • Anlägg moteld: Agera som om du tror på dig själv i stället för att visa din osäkerhet. Eller ställ en rak fråga: ”Varför gick du till personalchefen i stället för att tala direkt med mig?”
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida