Ny databas visar sökandetryck« på utbildningar

7 juni 2004

Vill du veta hur attraktiv en utbildning är? Det kan du nu ta reda på genom att använda Högskoleverkets databas »sökandetryck«. Av den kan man bland annat utläsa att det går tre sökande till varje plats till höstens sjuksköterskeutbildningar, medan biomedicinska analytikerutbildningarna lockar en sökande per plats. Det går också att leta per högskola och utbildningsprogram. http://nu-prod.hsv.se/NUController?
event=SOKTRYCK_URVAL

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida