Ny donationskampanj

I dag startar Landstingsförbundet en kampanj för att öka antalet donatorer. För första gången är det möjligt att anmäla sig till donationsregistret på Internet.

1 oktober 2003

Bristen på organ och vävnader har länge varit ett stort problem. En av orsakerna är att få har gjort sin vilja känd. Endast 1,25 miljoner människor är registrerade i Socialstyrelsens donationsregister. Detta vill Landstingsförbundet, i samarbete med bland annat Socialstyrelsen och Apoteket, ändra på. 

I dag inleds kampanjen Livsviktigt med premiär för hemsidan med samma namn, livsviktigt.se, där man kan göra en anmälan direkt till Socialstyrelsens donationsregister. Kampanjen kommer att fortsätta med information till allmänheten via broschyrer, reklam och lobbying i media. Kända personer, bland annat förbundsordförande Eva Fernvall, har utsetts till ambassadörer för kampanjen och deras uppgift blir att hålla debatten levande.

Även riktad till sjukvården

Problemet med organbrist har även sina orsaker i sjukvårdens rutiner och resurser. Bland annat i brister att identifiera donatorn och sedan ta hand om denna på bästa medicinska sätt. Men också i personalens sätt att ställa frågan om donation till anhöriga.

– På Landstingsförbundet håller vi på att ta fram ett informationsmaterial riktat till sjukvårdspersonalen som behandlar detta, säger Bo Alm, projektledare för Livsviktigt.

I informationsmaterialet kommer Landstingsförbundet att dra nytta av resultatet av ett projekt som bedrivits på Karolinska sjukhuset.

– Där stöttade sjuksköterskor de anhöriga i samtyckessamtalen och det visade sig att de anhörigas nej minskade från 35 procent till 10 procent, säger Bo Alm.

Kampanjen ska pågå under tre år och beräknas kosta 27 miljoner kronor. En njurtranspantation beräknas spara samhället 1,5 miljoner kronor då patienten slipper dyra dialysbehandlingar.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida