Ny engelsk titel för biomedicinsk analytiker

2 oktober 2000

Vårdförbundet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL, har tillsammans beslutat att ändra den engelska titeln för biomedicinsk analytiker till Biomedical Scientist. Den nya titeln stämmer mer överens med det svenska namnet och korresponderar bättre med titlar i engelsktalande länder. Yrkesinternationalen IAMLT använder sig dock fortfarande av den gamla titeln Medical Laboratory Technologist. Diskussionen om ändrad titel på internationell nivå fortsätter.
    
Röntgensjuksköterskor har en egen legitimation och har fått den engelska titeln Radiographer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida