Ny förening bildad för självskadande ungdomar

För att vara ett forum som kan företräda gruppen självskadande ungdomar har föreningen Shedo bildats.

29 augusti 2008

Det har växt fram ett allt större intresse för den grupp ungdomar som har ett själv­destruktivt beteende – de skär eller svälter sig.

För ett par år sedan startades ett nätbaserat diskussionsforum , Zebraforum. Där kan både de drabbade själva och deras anhöriga söka stöd, berätta om sina problem och få hjälp.

Sandra Olsson och de andra bakom forumet har nu kommit fram till att det behövs något mer – någon som kan företräda den här gruppen, ge ett mer konkret stöd till de drabbade och sprida information om självskadande beteende. I mitten av augusti bildades därför föreningen Shedo, en förkortning för den engelska termen Self harm and eating disorder organisation.

Det finns en osäkerhet på båda håll om hur man ska samverka mellan de här båda grupperna. Där tror jag att vi kan vara ett stöd, säger Sandra Olsson.

Tre av de sex personer som står bakom bildandet av föreningen Shedo är sjuksköterskestuderande. Sandra Olsson är en av dem. Hon tycker att utbildningen har lärt henne att sätta ord på många av de känslor som hon haft i sitt självskadande beteende. Hon har också genom utbildningen fått stöd för den konstruktiva inriktning som hon och hennes kolleger har på Zebraforum.

– Det finns mycket evidensbaserad kunskap som stödjer en salutogen inriktning när det gäller behandlingen av självskärande och ätstörda ungdomar, säger hon.

Målen är klara: påverkan av politiska och andra beslut, stöd till drabbade som blir medlemmar i föreningen, spridning av information. Hur det sedan ska göras konkret får växa fram.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida