Ny forskning ökar hoppet för patienter med Parkinsons sjukdom

En ny studie ger hopp om att kunna hindra spridningen och bromsa sjukdomsförloppet av Parkinson. Det är forskare vid Lunds universitet som har funnit en förklaring till hur sjukdomen sprider sig i hjärnan.

19 januari 2011

Studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Investigation, visar att en felveckning av proteiner i hjärnans nervceller är en nyckelfaktor vid utvecklingen av Parkinsons sjukdom. De sjuka proteinerna förflyttar sig långsamt från en cell till en annan och förstör på så sätt den nya cellen.

Enligt ett pressmeddelande från Lunds universitet kan upptäckten leda till nya behandlingsmetoder eftersom den ökar förståelsen för hur neuropatologi sprids i nervsystemet vid Parkinsons sjukdom.

– Förhoppningsvis kommer vi i framtiden att kunna förhindra denna spridning och bromsa det annars obevekliga sjukdomsförloppet och försämringen av symtomen hos patienter, säger Patrik Brundin, professor vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida