Ny förskrivningsrätt bara inom äldrevården

Det blir bara sjuksköterskor i kommunal äldrevård med utbildning i farmakologi och sjukdomslära som får ny förskrivningsrätt, enligt en proposition till riksdagen.

6 mars 2000

Som Vårdfacket tidigare berättat föreslår regeringen att sjuksköterskor i kommunal äldrevård på sjukhem och i hemsjukvård för äldre och funktionshindrade ska få samma rätt att förskriva läkemedel som nu gäller för distriktssköterskor.

Förutsättningen är att de uppfyller vissa utbildningskrav. Antingen måste de ha utbildning till distriktssköterska med 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära eller sjuksköterskeexamen på 120 poäng plus 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära.

Alternativt accepteras äldre sjuksköterskeexamen med vidareutbildning på 40 poäng och 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära.

För de distriktssköterskor som redan har förskrivningsrätt sker inga förändringar.

Utökningen av sjuksköterskornas förskrivningsrätt blir av mindre omfattning, enligt propositionen, än vad Socialstyrelsen föreslår i sin utredning. Där sägerSocialstyrelsen att alla sjuksköterskor med tjänst i öppen vård, och med
utbildning som beskrivits ovan, bör få förskrivningsrätt.

I det utredningsuppdrag som Socialstyrelsen fick 1998 ingick flera delar. Förutom att undersöka om andra sjuksköterskor än distriktssköterskor kunde få förskrivningsrätt skulle Socialstyrelsen också göra en översyn över ansvarsfördelningen mellan Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Ansvarsfördelningen gäller förteckningen över indikationsområden (vid vilka tillstånd sjuksköterskorna har rätt att skriva ut läkemedel) och vilka läkemedel som får förskrivas.
»Välinställd« oklart begrepp
Socialstyrelsen skulle också undersöka möjligheterna för sjuksköterskor med förskrivningsrätt att få förnya läkarrecept till välinställda patienter med vissa sjukdomar. Bland annat diskuterades insulin till välinställda diabetiker. Socialstyrelsen ansåg i sin utredning att begreppet välinställd är alltför oklart och därför behöver utredas vidare.

Nu får Socialstyrelsen huvudansvaret för listan över indikationer enligt propositionen. Socialstyrelsen ska också, i samråd med Läkemedelsverket, avgöra vilka läkemedel sjuksköterskorna får förskriva.

Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet var i sina remissvar starkt negativa till en ökad förskrivningsrätt för sjuksköterskor.

Landstingsförbundet ville i sitt svar att Socialstyrelsens förslag skulle vila i väntan på att den övergripande utredning om förskrivningsrätten, som just startat, är avslutad. Den utredningen handlar om att få kontroll över de ökande läkemedelskostnaderna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida