Ny hälso- och sjukvårdsupplysning

9 mars 1998

VÄSTMANLAND. En ny hälso- och sjukvårdsupplysning håller på att byggas upp i Västmanland för att avlasta sjukhusens akutmottagningar och styra patientflödet på bästa sätt, eventuellt i samarbete med SOS Alarmering. Alla familjeläkare ska kopplas till den nya enheten kvällar, nätter och helger. En sjuksköterska har anställts som chef. Den nya hälso- och sjukvårdsupplysningen ska bemannas med distriktssköterskor, helst med erfarenhet från akutverksamhet. Tanken är att de ska arbeta 25 procent i den nya verksamheten och resten på sina vanliga tjänster. Eftersom bemanningen ska motsvara sju heltidstjänster, kommer ett 20-tal distriktssköterskor att få arbete på den nya enheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida