Ny institution för sjuksköterskor

3 mars 2006

Linköpings universitet, campus Norrköping, har bildat en ny institution, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. I den har samlats en rad utbildningar med inriktning mot vård, skola och omsorg, bland dem sjuksköterskeprogrammet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida