Ny ISO-standard ska minska stick och skärskadorna

Det internationella standardiseringsorganet ISO har beslutat att ta fram en speciell ISO-standard för hur riskerna för stick- och skärskador ska kunna minimeras inom vården.

2 september 2005

Den globala ISO-standarden ska innehålla krav på utformning och rekommendationer för stickande och skärande produkter. Standarden ska även innehålla rekommendationer om avfallshantering och användarhänvisningar.

Den svenska delen av projektet drivs av Svenska standardiseringsinstitutet, SIS, i samarbete med bland andra Vårdförbundet, tillverkare och Arbetsmiljöverket. Målet är att få fram rutiner och produkter som fungerar och är säkra för sjukvårdspersonal.

 Standardiseringsarbete kan upplevas ligga långt från vårdens vardag. Vi tycker det är viktigt att vara med och påverka säkerheten hos medicintekniska produkter.

I detta fall är det särskilt viktigt då det gäller produkter som används dagligen av väldigt många, säger Vårdförbundets representant i projektet Stefan Lundberg. I våras presenterade Vårdförbundet i samarbete med Sjukvårdens leverantörsförening, SLF, en undersökning på 1 200 slummässigt utvalda medlemmar i Vårdförbundet. Resultatet visade bland annat att 80 procent av medlemmarna har stuckit eller skurit sig i arbetet under den senaste tioårsperioden.

? Av dem som har råkat ut för tillbud uppger endast hälften att de av arbetsgivaren har blivit erbjudna möjlighet att lämna blodprov i samband med incidenten

? Endast 60 procent rapporterar händelserna till arbetsledningen.

? Bara var femte rapport utreds.

? Endast i 14 procent av fallen vidtar arbetsgivaren åtgärder för att förhindra att liknande incidenter ska upprepas.

? Genom god utbildning, bra rutiner och säkra produkter går det att i princip undvika alla stick- och skärskador, konstaterar författarna till rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida