Ny ISO-standard ska minska stick- och skärskadorna

Det internationella standardiseringsorganet ISO har beslutat att ta fram en speciell standard för hur riskerna för stick- och skärskador inom vården ska kunna minimeras .

6 september 2005

Den globala ISO-standarden ska innehålla krav på utformning och rekommendationer för stickande och skärande produkter. Standarden ska även innehålla rekommendationer om avfallshantering och användarhänvisningar.

Den svenska delen av projektet drivs av Svenska standardiseringsinstitutet, SIS, i samarbete med bland andra Vårdförbundet, tillverkare och Arbetsmiljöverket. Målet är att få fram rutiner och produkter som fungerar och är säkra för sjukvårdspersonal.

Viktigt vara med och påverka

– Standardiseringsarbete kan upplevas ligga långt från vårdens vardag, men vi tycker det är viktigt att vara med och påverka säkerheten hos medicintekniska produkter. Just här är det särskilt viktigt eftersom det gäller produkter som används dagligen av väldigt många, säger Vårdförbundets representant i projektet, Stefan Lundberg.

I våras presenterade Vårdförbundet i samarbete med Sjukvårdens leverantörsförening, SLF, en undersökning på 1 200 slumpmässigt utvalda medlemmar i Vårdförbundet. Resultatet visade bland annat att 80 procent av medlemmarna har stuckit eller skurit sig i arbetet under den senaste tioårsperioden.

Få fall rapporteras och utreds

Undersökningen visade också:

? att av dem som har råkat ut för tillbud uppger endast hälften att de av arbetsgivaren har blivit erbjudna möjlighet att lämna blodprov i samband med incidenten

? att endast 60 procent rapporterar händelserna till arbetsledningen.

? att bara var femte rapport utreds.

? att arbetsgivaren vidtar  åtgärder för att förhindra att liknande incidenter ska upprepas i endast  14 procent av fallen .

? att det genom god utbildning, bra rutiner och säkra produkter går att i princip undvika alla stick- och skärskador.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida