Ny lag
om utskrivna patienter

4 augusti 2003

Sedan den 1 juli i år måste kommuner och landsting upprätta en gemensam vårdplan när slutenvårdspatienter skrivs ut – annars har kommunen inget betalningsansvar. Vårdplanen ska innehålla uppgifter om vilka enheter som ansvarar för de insatser som patienten behöver. I samband med lagändringen blev det även möjligt för kommuner och landsting att samverka i en gemensam nämnd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida