Ny lag hinder för privata sjukhus

8 mars 2004

En ny »stopplag« för sjukvården införs den 1 januari 2005. Enligt den ska inga regionsjukhus eller regionkliniker kunna drivas av privata ägare. Alla landsting ska också driva åtminstone ett sjukhus i länet. Sjukhus får inte blanda offentligt och privat finansierad vård. Landstingen kan däremot överlåta driften av ett sjukhus till någon som förbinder sig att bara ge vård med offentlig finansiering.

Men överenskommelser med privata vårdgivare som redan finns (till exempel med S:t Görans sjukhus i Stockholm och Simrishamns sjukhus i Skåne) fortsätter att gälla.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida