”Ny lag katastrofal för gömda flyktingar”

Skrämmande läsning - det skriver flera sjukvårdsnätverk för gömda flyktingar om ett nytt lagförslag i ett öppet brev till regeringen.

21 september 2005

Konsekvenserna kommer att bli förödande både för gömda och för vårdpersonal om regeringens förslag till ny lag om vård för asylsökande med flera går igenom. Det hävdar ett antal företrädare för sjukvårdsnätverk för gömda flyktingar.   

Sverige kommer att bli ett av EUs mest restriktiva länder när det gäller vård för gömda, skriver de i ett öppet brev till vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. En kopia av brevet har också skickats till statsminister Göran Persson och migrationsminister Barbro Holmberg.

Tar inte upp gömda

– Problemet är att lagförslaget inte gäller de gömda och därmed kommer att  göra det ännu svårare för dem att få vård – och i förlängningen också för deras barn. Det är beklämmande att man inte tar upp de gömdas situation utan tvärtom säger att förslaget inte gäller gömda.

Det säger sjuksköterskan Anneli Eriksson, nybliven ordförande för svenska Läkare utan gränser som står för ett av de protesterande nätverken.

Skyhöga räkningar

Två tusen kronor för att bli bedömd av en akutläkare och 25 000 kronor för att föda barn på sjukhus – så blir verkligheten för vuxna gömda. Vad som händer med dem som inte kan betala diskuteras inte ens, konstaterar brevskrivarna.

– Priserna gäller formellt redan i dag men vi tror att det nya förslaget kommer att innebära att alla vuxna gömda kommer att debiteras vilket i sin tur kommer att leda till att ännu flera än i dag drar sig för att söka vård.

I brevet hävdas bland annat att tillgång till vård är en mänskig rättighet som ska tillgodoses av samhället. Och att förslaget tvingar personer inom sjukvården att agera som myndigheternas förlängda arm – i stället för att värna om liv, hälsa och ett mänskligt bemötande.

Ovetenskapligt beslutsunderlag

I stället för att skärpa lagen hoppas skribenterna att gömda och asylsökande får tillgång till vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens grundprinciper och de etiska principer som ska styra vården.

– Förslaget går emot all etik vi har lärt oss i våra yrken. Sukvårdspersonal ska inte behöva särbehandla patienter utifrån politisk status utan ge dem den vård de behöver, säger Anneli Eriksson. 

Beslutsunderlaget är uppenbart ovetenskapligt och ofullständigt, anser nätverken. De efterlyser därför en saklig och konstruktiv dialog medan det fortfarande finns tid att fatta ett som de anser  rätt beslut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida