Ny lag ska förbättra företagshälsovården

En utredning som presenterades i dag föreslår en ny lag och krav på godkänd företagshälsovård för att säkra kvaliteten i branschen.

1 december 2004

Företagshälsovården har utretts åtskilliga gånger under de senaste årtiondena och i dag var det regeringens särskilda utredare, Kurt Eriksson, som presenterade sina förslag.

Uppdraget har varit att undersöka arbetsgivarnas behov av extern kompetens om hur ohälsa förebyggs och om företagshälsovården kan vara den kompetensen.

Sedan statsbidraget togs bort för tio år tillbaka har branschen varit utlämnad till de fria marknadskrafterna.

Bra med kvalitetssäkring

– Det har lämnat utrymme för lycksökare och rent hokus-pokus, säger Lars Bohlin, verkställande direktör på Föreningen svensk företagshälsovård.

Lars Bohlin är mycket positiv till företagshälsovårdsutredningens förslag. ?Ett paradigmskifte?, säger han och välkomnar inte minst ett förslag om kvalitetssäkring.

– Det är inget land som i likhet med Sverige så totalt har utlämnat företagshälsovården till den fria marknaden. Det bästa med den här utredningen är att företagshälsovården åter ses som en viktig resurs i folkhälsoarbetet.

Utredningen vill öka statens engagemang för företagshälsovårdens utveckling. Man föreslår inget obligatorium, men vill införa en ny lag om företagshälsovård som ska reglera vad företagshälsovård är och vilken kompetens den ska ha.

Arbetsmiljölagen föreslås kompletteras med regler om att Arbetsmiljöverket ska kunna förelägga arbetsgivare att använda godkänd företagshälsovård. En företagshälsovårdsnämnd föreslås få ansvaret för att godkänna företagshälsovårdsenheter. Den ska vara sammansatt av representanter från Arbetsmiljöverket, Arbetslivsinstitutet, Försäkringskassan, arbetsmarknadens parter och företagshälsovården.

Ingen högskoleutbildning

När det gäller utbildningen vill utredningen att den ska vara kvar i Arbetslivsinstitutets regi.

– Att låta utbildningen vara kvar på myndigheten är ett sätt att behålla statens inflytande över den, säger Kurt Eriksson.

Den hotade personalförsörjningen vill man komma tillrätta med genom att öka volymen på utbildningen.

– Förhoppningsvis kommer attraktionskraften i företagshälsovården att öka om förslaget går igenom, säger Lars Bohlin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida