Ny lag ska ge bättre företagshälsovård

10 januari 2005

Regeringen har återigen låtit utreda företagshälsovården. Den nya utredningen vill öka statens engagemang för företagshälsovårdens utveckling och föreslår en ny lag som ska reglera vad företagshälsovård är. En företagshälsovårdsnämnd, med representanter från bland annat Arbetsmiljöverket, föreslås få ansvaret för att godkänna företagshälsovårdsenheter.

Utredningen vill också komplettera arbetsmiljölagen med regler om att arbetsgivare ska tvingas använda godkänd företagshälsovård. Utbildningen vill man ska vara kvar i Arbetslivsinstitutets regi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida