Ny läkemedelslista beslutad

Socialstyrelsen kommer inom några veckor att på sin hemsida presentera den nya reviderade listan på vilka läkemedel sjuksköterskor får förskriva.

– Beslutet om vilka läkemedel den nya läkemedelslistan ska innehålla är fattat, men den är ännu inte offentlig. Det är dock inte så stora förändringar jämfört med tidigare, säger Inga-Lisa Johansson, som har handlagt frågan på Socialstyrelsen.

Föreskriften som reglerar sjuksköterskors förskrivningsrätt kommer att få ett nytt nummer i och med att läkemedelslistan är ändrad. För att hitta den kan man om några veckor gå in på Socialstyrelsens hemsida www.sos.se och klicka på hälsa & sjukvård och därefter vidare på läkemedel

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida