Ny metod förenklar högersidig hjärtdiagnos

Den högersidiga, svårare, varianten av hjärtsvikt blir lättare att diagnosticera kliniskt genom den biomedicinska analytikern Per Lindqvists forskning.

16 februari 2005

Tidigare har funktionen i höger kammare inte ansetts lika viktig som i vänster. Högersidan har mer eller mindre betraktats som en passiv säck.

I dag vet man bättre. Hos hjärtsjuka med högersidig hjärtsvikt är prognosen betydligt sämre än när endast vänstra kammaren sviktar. Trots detta har det hittills inte funnits några enkla sätt att kliniskt bedöma den högra hjärtfunktionen.

Men nu har den biomedicinska analytikern Per Lindqvist utvecklat ekokardiografiska metoder som ska göra det lättare för klinikerna att diagnostisera högersidig hjärtpåverkan.

Den metod som Per Lindqvist utvecklat presenteras i en doktorsavhandling som han lagt fram vid folkhälsa och klinisk medicin, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Handbok i klinisk praxis

Med hjälp av ultraljud har han utvärderat hur signalen från vävnadsdopplern förändras med åldern och hur den påverkas vid olika systoliska och diastoliska tryck och vid olika typer av belastningar.

I avhandlingen finns bland annat ekokardiografiska referensvärden från 255 hjärtfriska män och kvinnor i åldrarna 20 till 90 år.

? Tanken är att avhandlingen ska kunna användas som en handbok i klinisk praxis. Min förhoppning är att detta ska leda till att patienter med högersidig hjärtpåverkan får korrekt behandling i ett betydligare tidigare skede än i dag, säger Per Lindqvist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida