Ny metod kan hitta invasiv cancer i livmoderhalsen

7 februari 2000

Introduktion: Livmoderhalscancer är en av de vanligast före-kommande cancrarna hos kvinnor över hela världen. Val av be-handling av livmoderhalscancer är beroende av om tumörinvasion av omgivande vävnad har skett eller ej. Det kan vara svårt att med konventionella histopatologiska metoder avgöra om den omgivande vävnaden har invaderats av cancern, speciellt när vävnadsmaterialet är begränsat. Flera studier av olika typer av cancrar har rapporterat en ökad mängd av laminin-5 i invasiva cancrar. Laminin-5 är ett protein som normalt bidrar till att epitelceller fäster vid basalmembranen.

Syfte: Syftet med studien var att utvärdera det protein som uttrycks av g2-kedjan i laminin-5 som en potentiell markör för tidig invasion av cancer i biopsier från livmoderhalsen.

Material och metod: Vi använde en specifik polyklonal anti-kropp mot g2-kedjan i laminin-5-proteinet för att i formaldehydfixerat paraffininbäddat material från livmoderhalsbiopsier påvisa proteinet. Studien inkluderade 23 biopsier med lätt och måttlig dysplasi (cin 1 och 2), 32 biopsier med stark dysplasi eller cancer in situ (cin 3), 15 biopsier med mikroinvasiv och 20 biopsier med invasiv cancer.

Resultat: Invasionen av cancer i biopsierna visade ett positivt samband med påvisning av laminin-5-proteinet. Alla biopsier med cin 1 och 2, utom en med cin 2, vilken senare visade sig vara en invasiv cancer, och 21 cin 3 biopsier visade negativt resultat med antikroppen mot laminin-5. Elva biopsier med
cin 3 och alla biopsier med mikroinvasiv och invasiv cancer visade positivt resultat med antikroppen. En lymfkörtelmetastas och en pleurametastas från en av patienterna med invasiv cancer var starkt positiva.

Slutsatser:
På grund av diagnostiska problem att differentiera cin 3 och mikroinvasiv cancer, kan det ofta bli antingen en över- eller en underbehandling av patienter, vilket kan orsaka onödigt lidande för patienterna och höga kostnader för sjukvården. Det är uppenbart att det behövs en markör som tidigt kan påvisa de cin 3-förändringar som kommer att utvecklas till invasiv cancer. Vår studie visar att vår metod med användning av en polyklonal antikropp mot g2-kedjan i laminin-5-proteinet kan identifiera de sjukliga förändringar i livmoderhalsen, som har invasiv kapacitet. Metoden skulle därmed kunna bli användbar i den histopatologiska diagnostiken  av livmoderhalscancer.

För korrespondens: Biomedicinsk analytiker, med dr Barbro Skyldberg, universitetsadjunkt vid Karolinska institutet, avdelningen för biomedicinsk laboratorievetenskap och biomedi-cinska ämnen, Box 12773, 112 96 Stockholm.
E-post: Barbro.Skyldberg@impi.ki.se, fax: 08-728 36 88,
telefon 08-7283621.
Finansiering: Studien finansierades av Cancerfonden och Cancerföreningen i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida