Ny miljonstatsning på jämställda löner i Västra Götaland

Ny miljonstatsning på jämställda löner i Västra Götaland
Ordföranden i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland, Marita Tenggren, välkomnar den satsning som görs på jämställda löner, men varnar för att den äts upp av löneglidning.

Politikerna i Västra Götalandsregionen vill att felavlönade ska få högre lönepåslag än andra. Nu satsar regionen återigen 150 miljoner på jämlika löner. Men den förra satsningen ledde inte till någon förändring. 

11 september 2012

Även under åren 2007 till 2009 satsade politikerna i Västra Götalandsregionen 150 miljoner kronor för att höja lönerna för grupper som ansågs vara felvärderade. Grupper som ingick då, och som ingår i den nya satsningen, är bland andra Vårdförbundets medlemsgrupper, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer.

Marita Tenggren, Vårdförbundets ordförande i Västra Götaland, välkomnar initiativet men riktar också en uppmaning till politikerna:

– Löneskillnaden mellan ickeprioriterade och prioriterade grupper – som domineras av våra medlemsgrupper – måste följas upp varje år, annars är risken stor att satsningen äts upp av extra påslag i lönerevision eller genom löneglidning, säger hon.

Skillnaderna minskade inte

Så gick det med den förra 150-miljonerssatsningen, enligt en sammanställning som Vårdförbundet i Västra Götaland har gjort. När de förtroendevalda studerar statistiken över löneutvecklingen de senaste åren visar det sig att Kommunals grupper har fått högre påslag i lönerevisioner och att högavlönade grupper som läkare, ingenjörer, ekonomer och chefer har dragit ifrån på grund av löneglidning.

– Bland dessa grupper finns en tradition att inte bara högre tjänster utan också förändrade arbetsuppgifter leder till högre lön. Det gäller inte våra medlemsgrupper. Kräver politikerna förklaringar måste arbetsgivaren börja titta på varför det är sådana skillnader, säger Marita Tenggren.

Trots den extra jämställdhetspotten bestod löneskillnaderna, enligt lönestatistiken.

– Siffrorna visar att vi aldrig får rättvisa löner genom revision. För att komma till rätta med värdediskrimineringen av våra medlemmar krävs att högavlönade grupper står tillbaka. Det krävs politisk inblandning för att uppnå jämställda löner, säger Marita Tenggren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida