Ny patientdatalag tillåter journal på Internet

Patientdatautredningen överlämnade i dag sitt huvudbetänkande om en ny patientdatalag till regeringen. Bland annat föreslås att patienten ska kunna komma åt sina journaler direkt via Internet.

18 oktober 2006

I det huvudbetänkande som överlämnades till socialdepartementet föreslås bland annat att frågor om journalföring, elektronisk tillgång till patientuppgifter och användningen av patientuppgifter i verksamhetsuppföljning ska regleras sammanhängande i den nya patientdatalagen (SOU 2006:82).

Tillåtet med nätjournaler

I oktober 2003 beslutade Datainspektionen att stoppa ett projekt i Uppsala läns landsting som hade till syfte att låta patienter läsa sin egen journal på nätet. Det stoppades med hänvisning till att det stred mot vårdregisterlagen. Sedermera har visserligen ett par landsting kunnat erbjuda ett begränsat antal patienter att läsa journaler på nätet, men då endast i form av mindre forskningsprojekt.

I den nya patientdatalagen föreslås att alla patienter som vill och kan ska få elektronisk direktåtkomst till sina egna journaler.

I den nya lagen föreslås också att olika vårdgivare inom hälso- och sjukvården – under vissa förutsättningar – ska kunna få direktåtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar. Det blir alltså möjligt för privata vårdgivarare att ta del av elektroniskt lagrad information om patienten som hittills endast kunnat nås av offentliganställd vårdpersonal, och vice versa.

– I det stora hela är det en bra lagstiftning. Det vi är besvikna på från Socialstyrelsens sida är att det inte ges möjlighet för hälso- och sjukvården att utbyta information med socialtjänsten. Det är inte minst viktigt för äldre, multipelsjuka och psykiskt sjuka som ofta är föremål för insatser från både socialtjänsten och hälso -och sjukvården, säger Manólis Nymark, jurist på Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.

Ingen sammanhållen journal

De som hade hoppats på ett genombrott för den sammanhållna journalen, där varje patient har en enda ?egen? journal som används av samtliga vårdgivare, lär bli besvikna. Lagen gör det visserligen möjligt för flera vårdgivare att utbyta journalinformation, men en obligatorisk sammanhållen journal på nationell nivå avvisas av utredarna.

– Analysen som ligger bakom ställningstagandet är bristfällig. Jag tycker att de hade kunnat utrett den här frågan lite djupare. Men man kan ändå se det här som ett första steg till möjligheten att få en enda journal för varje medborgare i landet, säger Manólis Nymark.

Patientdatalagen ska nu ut på remiss innan regeringen tar definitivt ställning till förslaget.

I budgetpropositionen som presenterades häromdagen har regeringen avsatt 50 miljoner kronor för att stimulera skapandet av en nationell standard för elektronisk informationsöverföring.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida