Ny professor för invandrares sexuella

En professur i migrationsrelaterad reproduktiv hälsa har inrättats vid Lunds universitet. Uppdraget är att utveckla vården och öka kunskapen om sex och samlevnadsfrågor sett ur ett mångkulturellt perspektiv.

4 februari 2005

Professuren inriktar sig mot området reproduktiv hälsa vilket bland annat innebär forskning kring preventivmedelsrådgivning, ungdomsmottagning, abortförebyggande arbete, könssjukdomar och sexualiserat våld och är den första i sitt slag. Den är ännu inte tillsatt.

Den nya professorn förväntas samarbeta tvärvetenskapligt med en mängd institutioner, utöver med medicinska fakulteten till exempel med samhällsmedicin, omvårdnad, vårdvetenskap och islamologi. Han eller hon ska också samarbeta med Malmö stad genom de internationella hälsoinformatörerna och med Malmö högskola genom enheterna hälsa och samhälle samt internationell migration och etniska relationer.

Också invandrarföreningarna i kommunen ska ingå i samarbetskretsen ? det finns 164 nationaliteter i Malmö, Sveriges invandrartätaste kommun.

Anna Nordfjell, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, är glad åt den nya professuren och att man genom att inrätta den sätter fokus på ett viktigt område.

? Det är väsentligt att öka forskningen om vad som påverkar människor som bryter upp och deras hälsa, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida