Ny professor på Ersta Sköndal högskola

Strax före jul utnämndes docent Britt-Marie Ternestedt till professor i omvårdnad vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm.

11 januari 2006

Britt-Marie Ternestedt delar sin tid mellan högskolan och Ersta sjukhus, där hon arbetar med kompetenshöjning. Genom att bland annat handleda sjuksköterskor och andra yrkesgrupper, och arbetet med sjukhusets kliniska kunskapscentrum KKC, stöder hon utvecklingen av vården. KKC är tänkt att komma inte bara studenterna utan även sjukhusets personal till del.

Den forskning Britt-Marie Ternestedt bedriver och leder har fokus på vård i livets slutskede och sker huvudsakligen i samverkan med Örebro universitet. I och med professuren räknar hon med att få mer tid till forskning. För övrigt tror hon inte att utnämningen kommer att förändra livet så mycket.

– Nej, men det är ju ett erkännande, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida