Ny prövning av vanvårdsärendet

10 juni 2003

Sjuksköterskan i det omtalade vanvårdsärendet i Landskrona har friats i tingsrätten och åklagaren har dessutom återkallat sin överklagan av domen. Nu ligger ärendet hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Socialstyrelsen har anmält både läkaren och sjuksköterskan för bristfällig behandling och bristfällig dokumentation. HSAN kan inte pröva den del av anmälan som gäller behandlingen, eftersom det varit uppe
i tingsrätten. Återstår alltså dokumentationen. Blir sjuksköterskan och läkaren fällda kan det leda till en disciplinpåföljd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida