Ny skrift om kvalitet i vården

6 december 1999

Vinnande vård – Vårdförbundet om kvalitet i vården. Så heter en ny skrift som handlar om Vårdförbundets uppfattning om kvalitetsutvecklingen i vården. Den är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan kvalitetsansvariga personer i Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska barnmorskeförbundet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. »Att kvalitetsutveckla vården innebär att beskriva, mäta, utvärdera och förändra«, säger författarna. De anser att kvalitetsarbetet ska vara en del av det vardagliga arbetet, som alla i arbetslaget känner sig delaktiga i. Patientens uppfattning om vad som är god vård ska vara utgångspunkten. Men yrkesgruppernas behov av en god arbetsmiljö måste också tillgodoses.

Skriften kan beställas från Vårdförbundet Material, telefon 08-14 78 00 (artikelnummer 60 10 21).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida