Ny skyldighet
stödja anhöriga

29 juli 2009

Den 1 juli infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att kommunerna blir skyldiga att erbjuda stöd till den som vårdar eller stödjer en närstående.?

Stödet kan till exempel handla om avlösning i någon form, enskilda samtal eller att delta i någon gruppverksamhet. Under de närmaste två åren planerar regeringen att dela ut cirka 750 miljoner kronor till kommunerna till stöd för lagändringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida