Ny SSF-ordförande: Birgitta Engström

Det är en litet förvånad Birgitta Engström som möter Vårdfacket i ordföranderummet på SSF efter valet till ny ordförande.

11 november 2002

? När jag första gången valdes som ledamot i centralstyrelsen 1990 kunde jag aldrig tänka mig att jag skulle hamna här, säger hon.

Men helt överraskad är hon nog ändå inte, med tanke på att hon suttit som vice ordförande sedan 1996.

Det Birgitta Engström betonar som viktigt för Svensk sjuksköterskeförening är att vara en mötesplats för professionen, framför allt för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad för omvårdnaden.

Hur ska det gå till? Ett sätt är den nya tidskrift som enligt planerna ska komma med sitt första nummer under nästa år.

? Eftersom vi har som uppgift att underlätta för sjuksköterskor att kunna ta del av andras kunskap kan tidskriften bli ett bra medel för detta, säger hon.

Andra vägar är konferenser, kurser och seminarier.

En annan viktig uppgift för henne som ordförande och för ssf som organisation för sjuksköterskorna är att få bland annat departement och myndigheter att se ssf som en ännu mer betydelsefull samtalspartner än i dag.

? Det har blivit bättre under senare år, men vi har inte samma ställning som till exempel Läkarförbundet och Läkaresällskapet. Vi måste därför arbeta vidare på att få beslutsfattare och andra att inse att våra medlemmar har kunskaper som är viktiga för vården och patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida