Ny standard för hur syrgas bör regleras

När personalen ska ge patienter syrgas gäller det att hålla tungan rätt i mun. På vissa syrgasapparater öppnas gasflödet genom att regulatorn vrids medurs, på andra moturs.

Förr eller senare kommer en olycka att inträffa. Det säger Björn Löfqvist, medicintekniker och projektledare vid det svenska standardiseringsinstitutet SIS.

Efter flera års påtryckningar har SIS lyckats få in ett krav i standarden för gasflödesregulatorer (ISO/DIS 10052 flow-metering devices) som säger att syrgasflödet ska öka när ratten vrids moturs.

Traditionella gasflödesmätare öppnas alltid som en vattenkran, det vill säga moturs. De har dessutom en synlig lodrät mätare i glas med en liten kula i som rörs sig upp och ner beroende på hur starkt gasflödet är.

På nyare flödesregulatorer är det inte lika enkelt att se hur mycket syrgas patienten får. I stället för regulatorer med en visuell mätare har regulatorerna hål med olika storlekar som metod för att kontrollera gasflödet, så kallade fasta lägen. Vrids regulatorn ett eller flera snäpp ökar eller minskar gasflödet med ett en viss mängd. Men det finns ingen indikering för gasflödet, det kan bara avläsas på själva ratten.

Två varianter

Problemet är att dessa nyare flödesregulatorer finns i två utföranden. På den ena ökar syrgasflödet moturs, på den andra minskar gasflödet moturs.

– Sjukvården bör åtminstone kontrollera så att de använder sig av samma typ. Men helst bör man bara använda de regulatorer där syrgasflödet öppnas moturs.

När exempelvis akut- eller ambulanspersonal i en stressad situation ger patienten syrgas tittar de inte alltid på flödesregulatorn. I stället tittar de på patienten samtidigt som de vrider på ratten.

– Risken är att de vrider åt det håll de är vana vid, vilket kan leda till att syrgasen stängs av istället för ökar. Risken är särskilt stor med flödesregulatorer som har fasta lägen eftersom de saknar indikering för flödet, till skillnad från traditionella flödesregulatorer med flödesmätare, säger Björn Löfqvist.

Inga olycksrapporter

Det finns inga rapporter som visar att en olycka skett på grund av detta. Å andra sidan är det inte troligt att den här typen av olyckor rapporteras, enligt Björn Löfqvist.

– I efterhand tror jag inte att någon kopplar ihop patientens tillstånd med att regulatorn har vridits åt fel håll. Eftersom du inte tydligt ser vad du gör, konstaterar du nog bara att patientens tillstånd förvärrades trots att du kopplade på syrgasen, fast i själva verket kanske stängdes av.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida