smittspridning

Ny standard för städning och hantering av sterilt material

Ny standard för städning och hantering av sterilt material
Nu finns nya standarder för hur städningen ska utföras inom hälso- och sjukvården: Arkivbild: Mostpotos

Två nya svenska standarder ska minska smittspridning i vården. Det är Sis, Swedish standards institute, som tagit fram en ny standard för städning och en som gäller hantering av sterila produkter i sjukvården.

8 december 2017

Den nya standarden för städning, SS 8760014, kan användas av hygienläkare och hygiensköterskor samt upphandlare inom sjukvården och företag som levererar städ- och hygientjänster till sjukvården.

Standarden för medicintekniska produkter, SS 8760015, är också avsedd att användas inom vård och omsorg och dessutom för tillverkare och distributörer.

De nya dokumenten bygger på uppdaterade rekommendationer från Svensk förening för vårdhygien, SFVH, men nu formulerade som standarder.

– Det har tidigare inte funnits ett dokument som täcker in hela kedjan när det gäller hantering av sterilt gods. SS 8760015 ersätter FYFFE, framtagen av Svensk förening för vårdhygien, som var i stort behov av revidering säger Birte Oskarsson, samordnare av sterilteknik vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i Sis kommitté.

Fakta Sis

  • Swedish standards institute, Sis, är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige.
  • Sis är medlem i och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen Iso.
  • Förutom Sis finns två ytterligare svenska standardiseringsorganisationer: Svenska informations- och telekommunikationstandardiseringen, ITS, och Svensk elstandard, SEK.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida