Ny styrning behövs

30 november 2016

Vårdförbundets nya skrift om vårdens styrning handlar bland annat om chefers viktiga uppdrag att inspirera till en personcentrerad vård. Ett sätt är att ha dagliga dialoger med medarbetarna om hur målen kan uppnås — tillsammans med brukare eller patienter. Frågor att fundera över är hur chefer kan samarbeta för en mer sammanhållen vård och vilka behov du som chef har av ledning och styrning från politiker. ?

Här kan du beställa skriften: ?vardforbundet.se.
Sök: Medlemsbutiken

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida