Ny utbildning till röntgensjuksköterska

I höst startar en ny utbildning till röntgensjuksköterska i Göteborg.

Sedan länge har det varit brist på röntgensjuksköterskor. En del av den bristen ska förhoppningsvis försvinna genom den nya 120-poängsutbildning som börjar i höst. Totalt finns 24 utbildningsplatser.

Eftersom beslutet om att starta utbildningen har fattats så sent görs intagningen separat från antagningen till andra sjuksköterskeutbildningar. Sista antagningsdag är den 9 maj. Utbildningen kommer att bedrivas vid institutionen för omvårdnad vid vårdvetenskapliga fakulteten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida