Nya allmänna råd om kvalitet i äldrevården

2 november 1998

Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd som handlar om kvalitetssystem inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade (SOSFS 1998:8). De liknar till sin uppläggning de föreskrifter och allmänna råd som sedan ett par år redan gäller för kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1996:24). Det är nämligen enligt Socialstyrelsen viktigt att man har en gemensam syn på kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsarbetet i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården.

Enligt de nya allmänna råden bör det för all omsorg om äldre och funktionshindrade finnas ett system för hur man fastställer kvalitetsmål för verksamheten, samt för planering, utförande, uppföljning och utveckling av kvaliteten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida