Nya chefer utan förhandling gav stort skadestånd

Landstinget i Uppsala måste betala 720 000 kronor i skadestånd för att man inte förhandlade med facken vid tillsättningen av två höga chefer.

1 december 2003

De två cheferna – Barbro Naroskyin, landstingsdirektör och Tommy Lundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör – anställdes utan att landstinget förhandlade med de fackliga organisationerna.

Vid den efterföljande tvisteförhand-lingen var arbetsgivaren och fackförbunden överens om att landstinget hade brutit mot bestämmelserna. Däremot var oenigheten stor när det gällde skadeståndet. Facken accepterade inte arbetsgivarens erbjudande: 40 000 kronor både till Vårdförbundet och Kommunaltjänstemannaförbundet, 30 000 till Kommunal och 15 000 kronor till ett antal Sacoförbund.

Frågan fördes därför till central förhandling. Den slutade med att landstinget till alla de åtta berörda facken ska be-tala 45 000 kronor per tjänst, eller totalt 90 000 kronor per förbund.

– Jag har aldrig tidigare hört talas om att en arbetsgivare erbjudit ett differentierat skadestånd utifrån de olika förbundens storlek. Arbetsgivarens representant i den centrala förhandlingen hade samma uppfattning och förklarade direkt att han inte ställde upp på det, säger Vårdförbundets jurist Jeanette Dahlin Lindgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida