Nya farmakologiska rekommendationer

Även om en uppsjö av droger har testats mot inkontinens är det endast ett fåtal som verkligen fungerar.

2 september 2002

Några få antimuskarina läkemedel, desmopressin och antidepressiva är de enda som hittills visat sig hålla måttet i kritiskt granskade studier.

? Det har inte funnits någon riktigt aktiv forskning inom området förrän på senare år. Det syns inte minst på de farmakologiska behandlingsmöjligheterna, säger Karl-Erik Andersson, professor i klinisk farmakologi vid Universitetssjukhuset i Lund.

Organisationen International consultation on incontinence utgörs av cirka 200 av världens främsta inkontinensforskare. Deras främsta uppgift är att värdera befintlig forskning och utifrån resultaten utarbeta råd och riktlinjer.

Karl-Erik Andersson är ordförande i en kommitté med uppgift att ta fram evidens för farmakologisk behandling av urininkontinens. I våras kom kommittén ut med nya och uppdaterade rekommendationer.

Vid trängningsinkontinens finns det vetenskapliga bevis för att de antimuskarina (antikolinerga) medlen tolterodin (säljs i Sverige under namnen Detrusitol och Detrusitol SR), oxybutynin (Ditropan, Oxybase och Oxybutynin NM Pharma) samt propiverin och trospium (inte tillgängliga i Sverige) har god effekt. Även det antidepressiva medlet imipramine (Tofranil) rekommenderas, med tillägget att det ska användas med försiktighet.

Vasopressinanalogen desmopressin (Minirin) har god effekt vid nokturi och sängvätning.

Mot ansträngningsinkontinens finns ännu ingen farmakologisk behandling att erbjuda.

? Man kan använda östrogener, men det är ingen specifik behandling mot inkontinens. De syftar snarare till att förbättra tillståndet i de urogenitala vävnaderna, säger Karl-Erik Andersson.

Det många hoppas på vid ansträngningsinkontinens är det antidepressiva medlet duloxetin.

? Det verkar lovande. Men ännu finns inte tillräckligt med vetenskapliga belägg för att kunna rekommendera det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida