Nya föreskrifter om anestesigaser

5 mars 2001

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om anestesigaser beräknas börja gälla vid årsskiftet. Riskerna har ökat bland annat för att anestesigaser används oftare. Undersökningar visar också att det brister i kontroller av anestesigasutrustning och att instruktioner samt riskinformation saknas. Den största yrkesgruppen som exponeras för anestesigaser är sjuksköterskor.

Vårdförbundet är en av remissinstanserna, och synpunkterna ska lämnas senast den 20 mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida