Nya ideér ska locka till specialistutbildning

Kursen till psykiatrisjuksköterska är den näst minst populära specialistutbildningen. Men på institutionerna runt om i landet finns ideér om hur det kan ändras, visar Vårdfackets kartläggning.

1 december 2003

Vårdfacket har gjort en kartläggning som visar att problemet med få sökande till specialistutbildningen i psykiatri ofta är uppe på omvårdnadsinstitutionernas dagordning.

I en enkät som skickades ut till alla 26 lärosäten som har sjuksköterskeprogrammet, framkom att olika lösningar diskuteras. Att ge utbildningen på distans, via Internet och på halvfart var några förslag på hur det kan bli lättare för yrkesverksamma sjuksköterskor att studera.

I Halmstad ges utbildningen sedan två år på halvfart och där menar studierektorn att arbetsgivarna har blivit mer benägna att bevilja sjuksköterskorna tjänstledighet. I Umeå, som är den enda studieort som fyllt alla sina studieplatser, förklaras framgången med att deras utbildning är Internetbaserad. Men det är den även i Lund och där är hälften av platserna tomma. Några diskuterar samordning av utbildningen, till exempel i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. På andra ställen tror man att bättre marknadsföring och reklam i det egna och angränsande län, på hemsidor och kliniker, kan hjälpa.

Vårdfackets kartläggning, som besvarades av alla lärosäten, visar vidare att det är ovanligt att sjuksköterskor som påbörjat utbildningen avbryter den och att det finns hopp för framtiden. Här är några av de röster som framkom:

Uppsala universitet: »Vi har märkt en liten trend de senaste åren att nyutbildade sjuksköterskor väljer psykiatri som specialitet redan i början av sin yrkeskarriär.«

Mitthögskolan: »Vi ser det både som ett samhällsansvar och av betydelse för institutionens kompetens att dessa utbildningar ges.«

Växjö: »Den allmänna debatten i massmedia om psykiatrin får ofta en mycket negativ klang. Det är sällsynt att den psykiatriska vårdens innehåll beskrivs som någonting spännande och intressant, vilket den enligt min mening är.«

Göteborg: »Vi har förkunskapskrav på 60 poäng i omvårdnadsämnet, vilket kan påverka sökandefrekvensen.«

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida