Nya kliniska adjunkter

1 november 1999

STOCKHOLM. Anne-Marie Boström blir den första kliniska adjunkten inom äldreomsorgen i Stockholms län. Tjänsten har inrättats i samarbete mellan Huddinge kommun och Karolinska institutet. Anne-Marie Boström har de senaste åren arbetat på Svensk sjuksköterskeförening, SSF. Även landstinget i Stockholm gör en satsning på kliniska adjunkter för att förbättra praktiken för de studerande, genom att avsätta pengar till ett par tjänster.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida