Nya krav på rutiner för remisshantering

10 januari 2005

Det måste nu finnas dokumenterade rutiner för hur remisser ska hanteras, både på den enhet som skickar remissen och på den mottagande enheten. Föreskriften trädde i kraft i november och innebär att verksamhetschefen på enheten är ansvarig bland annat för att det finns rutiner och att personal med formell och reell kompetens bedömer remisser och remissvar.

SOSFS 2004:11 Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården med mera finns på www.sos.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida