Nya regler försenade

De nya reglerna för bemanningen i ambulanser blir en månad försenade.

7 september 2005

Enligt ett beslut som togs för över fem år sedan skulle en ny föreskrift om bemanningen i ambulanserna börja gälla den 1 oktober 2005. Men nu blir det inte så. På grund av vissa formella och tekniska orsaker träder föreskriften i kraft först den 1 november.

Eftersom den nya föreskriften innebär att ambulanssjukvården jämställs med den slutna vården får bara legitimerad personal hantera läkemedel från den 1 november. Därmed blir det  förbjudet för läkare och sjuksköterskor att delegera hanteringen av läkemedel till ambulanssjukvårdare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida