Nya rön om huröverviktig bör ventileras

Överviktiga patienters lungor kollapsar mer och syresätts sämre än normalviktigas vid kirurgi. En finurlig tvåstegsmanöver kan dock blåsa upp lungan och lösa problemet.

25 februari 2010

I snitt förbättrade vår metod syresättningen med 50 procent, säger anestesiologen Filip Fredén vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.?

Tekniken som han utveck­lat tillsammans med sin doktorand, anestesiologen Henrik Reinius och sex andra kolleger, kan komma att förändra hur gravt överviktiga patienter ventileras under narkos. Genom att lägga ett tillfälligt, snabbt övertryck i lungan i två steg har de lyckats minska andelen atelektaser, kollapsade lungområden (se faktaruta). Denna komplikation drabbar överviktiga extra hårt när de sövs då alla extrakilon pressar mot lungorna.?

Uppsalaforskarna har jämfört tre sätt att motverka atelektaser och dålig syresättning under överviktskirurgi med gastric by-pass. 30 patienter vars bmi-värden var minst 40 ingick i studien.?

Efter nedsövning genom­gick en tredjedel en så kallad rekryterings­manöver då luftvägstrycket höjs kraftigt under några sekunder vilket blåser upp lungan. Det är en känd metod, men i studien användes högre tryck än normalt, 55 centimeter h20 under tio sekunder. ?

På nästa tredjedel prövades i stället ett konstant övertryck i ventilationen, ett så kallat peep – positive end-expiratory pressure, medan den sista tredje­delen fick en kombination av rekryteringsmanöver följt av peep.??

I novembernumret av Anesthesiology visar forskarna att kombinationstekniken var överlägset bäst. Andelen kollapsad lungyta minskade från 11 till 3 procent och syresättningen förbättrades med 50 procent. Enbart peep gav ingen effekt alls och bara rekryterings­manöver gav en högst tillfällig förbättring. ?

– Det är lätt att förstå varför kombinationen ger mest bestående resultat. Då blåser vi först upp lungan och håller sedan alveolerna öppna med ett positivt luftvägstryck, säger Filip Fredén.?

Än så länge har forskarna för lite underlag för att säga om förbättrad syresättning gynnar patienterna på lång sikt. Men troligen finns fördelar, menar Filip Fredén. ?

– Man vet till exempel redan nu att atelektaser kan bli kvar flera dagar efter en operation vilket ökar risken för lunginflammation.?

Riskerna med rekryteringsmanövrar är måttliga så han och kollegerna tror att tvåstegstekniken kan användas kliniskt redan nu. Den kan utföras av anestesio­log eller delegeras till en ane­stesisjuksköterska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida