Nya skrifter om EU-regler

10 februari 1997

Vilka regler som gäller för anställning inom EU är en vanlig fråga från Vårdförbundet SHSTFs medlemmar. För att hjälpa alla intresserade har förbundet därför tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram skriften ”Vårdförbundet SHSTFs medlemmar och arbetsmarknaden inom EU/EES”. I den finns, förutom en beskrivning av olika regler, dessutom adresser till de olika ländernas myndigheter. Broschyren med artikelnummer 604204 kan beställas från Vårdförbundet material, Box 420 53, 126 12 Stockholm. Telefonnumret är 08-709 05 43 och faxnumret 08-709 05 31.

Tre andra skrifter förmedlar också viktig information, utgivna av Europeiska kommissionen och möjliga att också beställa från Vårdförbundets material. Att bo i ett annat land (artikelnummer 604205) berättar om uppehållstillstånd, rösträtt, beskattning, Att studera, yrkesutbilda sig eller forska i ett annat land (artikelnummer 604206) redogör för vilka rättigheter man har och EUs olika program inom området och i Att arbeta i ett annat land (artikelnummer 604207) kan du få information om regler och möjligheter både för dig som arbetstagare och egenföretagare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida