Nya tjänster om avdelningar öppnas

8 juni 1998

HALLAND. Ett flertal nya tjänster för Vårdförbundets medlemmar kan bli resultatet om landstinget i Halland öppnar ett par tidigare av besparingsskäl stängda avdelningar på sjukhusen i Varberg och Halmstad. Ett sådant förslag finns och om det blir politisk majoritet fattas beslutet troligen i slutet av sommaren. Orsaken till nyöppnandet är de så kallade Perssonpengarna, de pengar som regeringen anvisat extra för bland annat vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida