Återställd ordning på CSK

4 september 2018

Nu har alla enats om en ny sjukhuschef på Centralsjukhuset i Kristianstad. Det blev turbulent när regionens förra kandidat, en välmeriterad sjuksköterska, fick tummen ner av Östra Skånes läkarförening.

Nu är läkarna nöjda. Den nya chefen heter Johan Cosmo och tillhör deras yrkeskår. I Kristianstadsbladet säger läkarföreningens ordförande att hon hoppas att fler läkare ska inspireras att bli chefer i linjeorganisationen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida