Efterlyser samordning

4 september 2018

Utredaren av primärvården, Anna Nergårdh, har fått ytterligare ett tilläggsdirektiv. Regeringen vill att vårdinsatserna för patienter med komplexa vårdbehov samordnas bättre. Även krav på övergripande vårdplaner för alla insatser ska undersökas.

Läs mer:
https://tinyurl.com/samord

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida