Nytt avtal ger höjd ob-ersättning

Efter segdragna förhandlingar är avtalet om allmänna bestämmelser, ab 05, klart. Bland annat höjs ersättningen för obekväm arbetstid, jour och beredskap.

Det som de allra flesta kommer att beröras av är de höjda ersättningarna för obekväm arbetstid, jour och beredskap. Höjningen är 5 procent från och med den första januari 2006.
Men det är inte den enda ändringen. Redan i inledningsparagrafen sägs att anställningsvillkoren kan »anpassas till lokala förutsättningar och genom förtroendefull dialog skapa utrymme för individuella lösningar där kompetens tillvaratas och utvecklas«. Tidigare har det inte funnits någon skrivning som öppnar för individuella lösningar.
? Även om vi skulle ha velat ha en tydligare betoning av möjligheten till individuella lösningar är det ändå ett steg framåt, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Edel Karlsson Håål.

Bland övriga förändringar kan nämnas:

 • Ersättningen för förskjuten arbetstid höjs med 5 procent från och med den 1 januari 2006.
 • Alla storhelgsersättningar börjar klockan 18.00 i stället för som tidigare klockan 19.00.
 • När det ligger en vanlig lördag mellan jul eller nyårshelgen och måndag gäller storhelgstillägget fram till måndagen. Det här gäller till exempel när julafton är på en onsdag.
 • Annandag pingst är inte längre någon helgdag. På nationaldagen den 6 juni, som i stället har tillkommit som helgdag, får man lätthelgsersättning från klockan 16.00 dagen före till 7.00 vardagen närmast efter nationaldagen.
 • Föräldrapenningstillägget betalas nu ut vid ett enda tillfälle, i början av ledigheten. Enligt det gamla avtalet delades pengarna upp i två delar och betalades ut dels i början, dels i slutet av ledigheten.
 • Grundregeln är nu att den som stängs av från arbetet har lön under avstängningen. Tidigare har det varit oklart om lön ska betalas ut eller inte. Fortfarande finns dock möjligheten till avstängning utan lön kvar, men det ska då finnas mycket speciella skäl.

  I avtalet betonas också att arbetsgivarens utredning ska genomföras skyndsamt.
  ab 05 gäller alla anställda i landsting och kommuner. Flera arbetsgivares och fackförbunds olika intressen har jämkats samman. Det innebär att var och en, till exempel Vårdförbundet, inte har fått igenom alla sina önskemål.
  ? Vi ville till exempel att utbildning på övertid och helger skulle ersättas på samma sätt som arbete. Dessutom ville vi helt ta bort möjligheten till avstängning utan lön, säger Edel Karlsson Håål.

  LADDA NER:
  www.vardforbundet.se/medlemsservice/lön och anställning/kollektivavtal/kollektivavtal för landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida