Nytt avtal ger höjd pension

Högre pension och större möjligheter att gå ner i arbetstid är de stora förändringarna i det nya pensionsavtalet.

I det nya avtalet för landstings- och kommunanställda som gäller från och med den 1 januari i år kommer arbetsgivaren att betala in en högre årlig pensionsavgift. I dag är den 3,5 procent för alla som har fyllt 21 år. Avgiften höjs nu successivt och kommer från och med 2010 att vara 4,5 procent.

– Enligt de beräkningar som har gjorts innebär det att pensionen höjs för alla medlemmar i Vårdförbundet som arbetar i landsting och kommuner. Vi anser att vi har fått arbetsmarknadens bästa pensionsavtal, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Edel Karlsson Håål.

En annan förändring är att det blir möjligt för en anställd att komma överens med arbetsgivaren om både hel och partiell särskild avtalspension (delpension), något som inte har varit möjligt tidigare.

I den särskilda avtalspensionen kan man komma överens om bland annat omfattningen och nivån.

– Vi tror att den här bestämmelsen innebär att fler kommer att kunna arbeta kvar med bra villkor, säger Edel Karlsson Håål.

Det är dock viktigt att påpeka att det är en möjlighet, inte någon garanti.

Ytterligare en förbättring har införts jämfört med tidigare pensionsavtal. De som tjänar över det så kallade taket (i december 25 187 kronor i månaden) kommer i framtiden att få tillgodoräkna sig anställningstiden före 1998, något som de inte fick enligt det gamla avtalet.

Utöver ett antal övergångsregler innebär det nya avtalet att det blir bättre regler för den som byter arbetsgivare.

För att få full pension krävs 30 intjänandeår och för att få full pension måste man i praktiken vara minst 58 år gammal eftersom intjänandetiden räknas från 28 års ålder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida