Nytt avtal om privata tjänstepensioner

- Med de förutsättningar som gällde är det här ett bra avtal, säger Vårdförbundets förhandlingschef Edel Karlsson Håål.

Det nya avtalet mellan privatarbetsgivarna och facken
innebär att arbetsgivaren betalar in en viss andel av lönen till pensionssystemet. Det nya tjänstepensionssystemet liknar därmed den statliga pensionen, där atp och folkpension avlöstes av ett nytt pensionssystem 1998.

– Arbetsgivarsidan var stenhård när det gällde att införa ett avgiftsbaserat system. Med de förutsättningarna är det ett bra avtal, konstaterar Vårdförbundets förhandlingschef Edel Karlsson Håål.

Det är förhandlings- och samverkansrådet ptk som har förhandlat för arbetstagarna. ptk och Svenskt näringsliv har diskuterat frågan av och till i flera år.

PTK hade fyra principiella krav inför de nu slutförda förhandlingarna. Till största delen har de blivit tillgodosedda:

  • De som omfattas av det nuvarande systemet ska få vara kvar i detta.
  • Ett nytt system ska ge godtagbara pensioner.
  • Inbetalda premier ska tillhöra den försäkrade.
  • Det ska finnas ett bra alternativ för den som inte vill välja förvaltare.

Den nya tjänstepensionen gäller för den som är 28 år eller yngre eller kommer med i systemet efter den 1 januari 2007. För den som redan är inne i systemet och är äldre än 28 år gäller dagens system.

Kostnaden för arbetsgivaren blir 4,5 procent av den del av lönesumman som är lägre än knappt 300 000 kronor om året (7,5 basbelopp) och 30 procent av den del av lönesumman som är högre.

Avtalet gäller för mellan 7 000 och 8 000 av Vårdförbundets medlemmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida