Nytt bårsystem gör ambulanssjuksköterskor lyriska

Nytt bårsystem gör ambulanssjuksköterskor lyriska
Martin Hulldin, förtroendevald ambulanssjuksköterska i Alingsås och skyddsombud, är positiv till att Södra Älvsborgs sjukhus ska köpa in den nya varianten av bårsystem till ambulanserna.

Sparade ryggar och ökad säkerhet för patienterna. Ambulanssjuksköterskorna i Alingsås har testat en ny sorts bårsystem och är lyriska. Nu uppgraderas alla nya ambulanser i Södra Älvsborgs sjukhusområde.

”Revolutionerande”, ”paradigmskifte” och ”helt klart bäst”.

Ambulanssjuksköterskorna i Alingsås har bara gott att säga om det nya bårsystemet  för ambulanser, Pensi ergomy, efter att ha testat det i ett år. Skillnaden mot den gamla typen är att båren hakas upp på en hake och dras in med en elektrisk lift.

– De flesta lyft försvinner, säger Martin Hulldin, förtroendevald ambulanssjuksköterska och skyddsombud.

Åtta av tio ville ha nya systemet

Han var med och gjorde en utvärdering av systemet och svaren var övervägande positiva.

På frågan om ambulanssjuksköterskorna ville gå tillbaka till den gamla varianten svarade 80 procent nej, 10 procent ja och 10 procent att de inte visste.

En komplett bår kostar drygt 190 000 kronor, ungefär 90 000 kronor mer än den gamla bårtypen.

Fördelarna överväger

Men fördelarna överväger, tycker Södra Älvsborgs sjukhus, där Alingsås, Skene och Borås ingår. Alla nyinköpta ambulanser ska ha den här typen av system och redan nu har alla sjuktransporter uppgraderats.

Ett bra beslut, enligt Martin Hulldin.

– Det är väldigt spännande och visar att de sätter arbetsmiljön högt. Det här är inte mycket att vänta på då det gör att personalen håller längre, säger han.

Går över i höst

Även Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg går över till systemet från och med i höst. Till att börja med handlar det om de liggande sjuktransporterna men med tiden kan även ambulanserna komma på tal, berättar Mats Kihlgren, verksamhetsansvarig på ambulansen på Sahlgrenska sjukhuset.

– Vi får se efter att vi har testat i sjuktransporterna, säger han.

Vårdfokus har utan framgång sökt Marie Gardtman, verksamhetschef för ambulansen i Alingsås.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida